Da-claudio Menu (4 Harcourt Place). pre theatre menu 13.50

Da-claudio Menu (4 Harcourt Place). pre theatre menu 18.95

Da-claudio Menu (4 Harcourt Place). a la carte menu

Da-claudio Menu (4 Harcourt Place). lunch menu 10am till 2pm

Da-claudio Menu (4 Harcourt Place). coffee dessert menu